VOORWOORD

Geachte relatie, beste collega,

Het jaar 2022 is gestart en we kijken graag met u terug naar de LROI-registratie en de ontwikkelingen in 2020 en 2021. Ieder jaar dat de LROI aan haar bestaan toevoegt, brengt nieuwe data en steeds beter hebben we zicht en grip op trends en uitschieters. Het afsluiten van een heel jaar zorgvuldig registreren bij de vakgroepen vraagt een minstens even zorgvuldige behandeling van de data en dat is waar wij voor staan. Dat wetenschappers en externe onderzoekers LROI-data als bron gebruiken, verheugt ons, want dát maakt dat de verbinding tussen de praktijk en het register zijn werk kan doen: zicht geven op de kwaliteit van zorg en kwaliteitverbeterende activiteiten monitoren. Sinds de start in 2007 zijn inmiddels 500.000 heupprothese-operaties uitgevoerd in Nederland. Dat aantal spreekt tot de verbeelding, helemaal als we bedenken hoeveel mensen daardoor hun vrijheid in bewegen terugkregen. Zonder COVID-19 was deze mijlpaal waarschijnlijk al eerder in 2021 bereikt; uitgestelde zorg heeft gevolgen voor de zorgverleners, maar toch vooral voor de mensen die op hun prothese moeten wachten. Ik nodig u uit dit LROI-magazine op uw gemak door te nemen. Wanneer u wilt, klikt u eenvoudig door naar meer informatie, bijbehorende data en data-analyses. Ik wens dat u daarvan net zo enthousiast mag worden als ik ben.

Met hartelijke groet, prof. dr. Sjoerd Bulstra, voorzitter LROI