In 1 keer klaar met registreren

Registratie aan de bron

Hoe mooi klinkt dit: één keer nauwkeurig registreren in het elektronisch patiëntendossier en klaar! Alle relevante data voor deze patiënt en deze ingreep, maar ook voor kwaliteitsmonitoring en zorgverbetering op vakgroep- en landelijk niveau, in één actie geregistreerd. De instrumenten hiervoor zijn er; het is ‘alleen’ nog een kwestie van alle systemen en werkwijzen op elkaar afstemmen. Die moeite is deze exercitie zeker waard want de winst zit ‘m in mínder administratie- en méér zorgtijd.

Het is geen geheim dat de waarde van een kwalitatief goede registratie een prijs heeft: het registreren zelf. Hoe mooi zou het zijn als de informatie die al in het elektronisch patiëntendossier (EPD) is vastgelegd, automatisch in de registratie terechtkomt? Vanuit de universitaire medische centra en Nictiz* startte Registratie aan de Bron, met als ultiem doel: 1 keer registreren in het EPD en klaar! De LROI sloot desgevraagd direct en vol overtuiging aan: “Natuurlijk”, bevestigt dr. Wouter Lollinga, data- en informatiemanager bij de LROI, “Wij zijn er voor de orthopedisch chirurgen. Een lage registratielast is prettig voor hen en voor hun vakgroep. Bovendien verbetert de datakwaliteit als we het gezamenlijk en grondig aanpakken.”

Specifiek en eenduidig Binnen Registratie aan de Bron is het orthopedisch zorgproces ontleed volgens het Doeboek Kwaliteitsregistraties: samen met de NOV-werkgroepen is tijdens een analyse van het zorgproces bepaald welke gegevens klinisch relevant zijn voor het leveren van goede zorg, en waar en hoe deze worden vastgelegd. Deze gegevens zijn gestandaardiseerd op basis van zorginformatiebouwstenen, de zibs, en bijbehorende termen uit (inter)nationale medische terminologiestelsels (SNOMED, diagnose- en verrichtingenthesaurus). Door die standaardisering vormen de zibs de basis voor een kwalitatieve vervolgstap in registreren en in datakwaliteit, aldus Lollinga: “Dankzij de zibs registreren we allemaal dezelfde gegevens, op dezelfde manier. Dat maakt de data nog waardevoller dan ze nu al zijn en faciliteert meervoudig gebruik.” En nu in de praktijk De volgende stap is het registreren aan de bron in de praktijk brengen. “Het proces is in kaart gebracht en alle technische info daaromheen staat klaar”, verklaart Lollinga. “Binnen zorgorganisaties kunnen teams van ICT, Kwaliteit & Veiligheid en de vakgroep orthopedie er zo mee aan de slag.” Hij windt er geen doekjes om: “De stap naar eenmalig vastleggen, meervoudig gebruik vraagt mensen, tijd en middelen. Dat hebben niet alle zorginstellingen per direct beschikbaar. Mijn tip is: zorgsystemen zijn altijd in ontwikkeling; voer het registreren aan de bron in wanneer het past bij je lokale situatie. In het Radboudumc maken ze daarmee de eerste stappen, net zoals in het Rivas.” Hij benadrukt dat een goede eerste stap is: contact opnemen met de LROI. “We denken en kijken al met u mee vóór de eerste technische implementatie.”

*Nictiz is het Nederlandse kenniscentrum voor landelijke toepassingen van ICT in de zorg.

image

Dit overzicht laat zien hoe registreren aan de bron, in het EPD, het mogelijk maakt de kwaliteit van zorg voor de individuele patiënt, in de zorginstelling en in Nederland te monitoren en te verbeteren. Centraal staan een gedegen registratie en een geanonimiseerde en veilige database. - De zorginstelling gebruikt het EPD rechtstreeks voor de zorg aan de individuele patiënt. - De gegevens van alle orthopedische patiënten samen komen bij de LROI. In het Dashboard ziet iedere vakgroep de eigen gegevens, ook in relatie tot vakgroepen in andere zorginstellingen. De LROI maakt rapportages per implantaat, per jaar en doet trendanalyses over de jaren heen. Het Dashboard en de rapportages dragen bij aan de kwaliteit van zorg in de zorginstelling. - Wetenschappers kunnen bij de LROI een verzoek indienen tot het gebruik van specifieke datasets voor hun onderzoek. De resultaten van wetenschappelijk onderzoek en de LROI-rapportages dragen bij aan de kwaliteit van zorg in Nederland. NB De kwaliteit van de zorg in Nederland is ook gediend door de mogelijkheid van data-uitwisseling naar andere zorgaanbieders en patiëntportalen. Registratie aan de Bron wijzigt niets aan die mogelijkheid, maar vergroot wel de datakwaliteit door het gestructureerd en uniform registreren.