COVID-19-pandemie: invloed op planbare en urgente zorg

‘Hoe groot is de ontstane zorgachterstand en kunnen we die nog wegwerken?’ Dát de COVID-19 pandemie invloed heeft op de planbare en urgente zorg, staat vast. Over de details van die invloed werkte de LROI afgelopen jaar samen met andere kwaliteitsregistraties binnen de Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR) aan het IMPACT Report. Er is gekeken naar de invloed van COVID-19 op de planbare, acute en urgente zorg in 2020. Om te zien of de zorg inmiddels is ingehaald, vullen we het IMPACT Report aan met een recente analyse uit de LROI.

De invloed van de COVID-19-pandemie op planbare zorg De invloed op de planbare zorg (electieve zorg) is vanuit de SKR bekeken voor de behandeling van mensen met ernstige (morbide) obesitas (bariatische chirurgie of maagverkleining; DATO-registratie), het uitvoeren van een dikkedarmscopie (bijvoorbeeld voor de opsporing van dikke darmkanker; vanuit de DGEA- en DRCE-registraties), voor borstimplantaatchirurgie (DBIR) en de behandeling van mensen met ernstige gewrichtsklachten die een knie- en heupprothese krijgen (LROI). De planbare zorg heeft tijdens de eerste COVID-19-golf (maart - mei 2020) nagenoeg stilgelegen en is tijdens de tweede COVID-19 golf (oktober 2020 – april 2021) sterk verminderd. Regionale verschillen zijn groot en dat is te verklaren door de impact van COVID-19 in de verschillende regio’s. Lees meer over de impact van de COVID-19 pandemie op de planbare zorg. De invloed van de COVID-19-pandemie op urgente orthopedische zorg Revisie-ingrepen aan prothesen, zoals door een infectie of een luxatie bij heupprothesen, vallen onder urgente (semi-spoed) zorg. Ook deze zorg laat een scherpe daling zien tijdens de eerste COVID-19 golf. Meer over de impact van de COVID-19 pandemie op de urgente orthopedische zorg leest u hier. Is de zorgachterstand inmiddels ingehaald? Voor de orthopedische zorg kunnen wij deze vraag volmondig met ‘Nee’ beantwoorden. Ook in 2021 heeft de algemene ziekenhuiszorg flink geleden onder de gevolgen van de COVID-19 pandemie. Naar schatting is nog steeds 17% van de mensen die wachten op een nieuwe heupprothese, niet geopereerd en bij de mensen die wachten op een nieuwe knieprothese is dit zelfs 21% (bron: LROI, zie figuur 1); in totaal betreft dit zeker 23.000 uitgestelde prothese-operaties. Bij publicatie van dit magazine zitten we midden in de derde periode waarbij de planbare zorg drastisch is afgeschaald. Er is nog steeds geen sprake van inhaalzorg.

image

Figuur 1: Het percentage werkelijke ingrepen voor primaire totale heup-, primaire knieprothesen en primaire prothesen overige gewrichten (enkel, schouder, elleboog, pols en vinger) ten opzichte van het verwachte aantal in de periode januari 2020 – oktober 2021.

De samenwerkende kwaliteitsregistraties (SKR) is een samenwerkingsplatform van kwaliteitsregistraties; de SKR vertegenwoordigt 80% van de Nederlandse kwaliteitsregistraties. Via diverse thema’s probeert de SKR meer eenduidigheid te bereiken in het registratielandschap, bijvoorbeeld door eenduidig registreren, analyseren en rapporteren van data. Zie ook www.skr-zorg.nl. NB Ook de media berichten geregeld over de invloed van de COVID-19-pandemie op planbare, urgente en acute zorg. De data waarop deze berichtgeving is gebaseerd, verschilt. Met haar IMPACT Report put de SKR direct en alleen uit de databases van de aangesloten kwaliteitsregistraties.