6 ontwikkelingen

500.000ste heupprothese

in de LROI

Op 30 december 2021 is de 500.000ste heupprothese in de LROI geregistreerd. Een bijzondere mijlpaal! Zonder uitgestelde zorg was dit aantal nog veel eerder bereikt. Zo staat deze mijlpaal ook symbool voor de enorme impact van COVID-19 op de prothesezorg in Nederland. De 500.000ste heupprothese is in de LROI geregistreerd door Annette Schröeder van het OLVG. Om deze mijlpaal te vieren ontving zij van de LROI een bos bloemen. Met een feestelijke taart bedankte de LROI Annette en haar vakgroepcollega’s voor het nauwgezet registreren in de LROI; om deze reden ontvingen ook alle andere orthopedische vakgroepen in Nederland deze traktatie. Op de foto ziet u medisch secretaresse Annette Schröeder met de taart in haar handen, orthopedisch chirurg dr. Dirk Jan Moojen en dr. Vanessa Scholtes, senior adviseur kwaliteit orthopedie bij het OLVG.

Nieuwe registratieformulieren

per 1 januari 2022

Om de registratie duurzamer te maken vernieuwde de LROI per 1 januari 2022 haar registratieformulieren met: • Toegevoegde of aangepaste variabelen; • Herziene of uitgebreide antwoordopties; • Verbetering in uniformiteit tussen de verschillende gewrichten; • Een nieuwe vormgeving voor meer gebruiksgemak.

Gebruik nu uw nieuwe

LROI-kwaliteitsrapporten

Een van de belangrijke voordelen van registreren in de LROI is dat u kwaliteitsrapporten ontvangt op basis van uw eigen data. Speciaal voor u staan in de LROI-applicatie uw kwaliteitsrapporten klaar, met bijvoorbeeld uw één- en driejaars revisiepercentages en de belangrijkste PROMs-uitkomsten van uw patiënten.

Bespreek PROMs-resultaten met de PROMs-patiëntenbrief

De PROMs-patiëntenbrief is een automatisch gegenereerde patiëntenbrief met informatie uit de PROMs-vragenlijsten die patiënten invullen voor en na de operatie. Zo is direct te zien welke invloed een gewrichtsprothese heeft op individuele uitkomsten als fysiek functioneren, kwaliteit van leven en pijn. De PROMs-patiëntenbrief kan uw gesprek met een patiënt over de resultaten van de prothese, ondersteunen.

Nieuw:

LROI-complicatieregistratie

Per 1 april 2022 worden aan een gewrichtsprothese-gerelateerde complicaties in de LROI geregistreerd. Binnen het project ‘Herziening complicatieregistratie’ van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) heeft de NOV de gehele complicatieregistratie een update gegeven. Om iedere orthopedische vakgroep de terugkoppeling op deze complicaties te kunnen geven en deze te kunnen vergelijken met andere orthopedische vakgroepen in Nederland, wordt deze uitkomstmaat vanaf volgend jaar ook in de LROI opgenomen. Deze uitbreiding is volledig gebaseerd op de complicaties zoals vastgelegd in het elektronische patiëntendossier (EPD), die in batch naar de LROI gestuurd worden. Er is dus geen sprake van extra registratielast. De toevoeging van deze nieuwe uitkomstmaat ‘complicaties’ maakt de LROI per direct een bredere kwaliteitsregistratie.

Nieuwe call voor LROI-subsidies

Stichting LROI stelt subsidies beschikbaar voor het uitvoeren van orthopedisch wetenschappelijk onderzoek met als doel de kwaliteit van het orthopedisch handelen te bevorderen en de patiëntveiligheid te borgen. NOV-leden kunnen financiering aanvragen voor onderzoeken gebaseerd op LROI-data met een looptijd van 3 tot 48 maanden. De deadline voor indiening van een subsidievoorstel is 15 april 2022. Meer informatie.

Rinne Peters benadrukt hoe waardevol het is dat orthopedisch Nederland data genereert en dat de LROI samenwerkt met externe onderzoekers: “Het is een enorme luxe om onderzoek te kunnen doen met nationale data verzameld door alle orthopedische vakgroepen in Nederland. De studies startten met interessante vragen vanuit de praktijk waarbij de door de LROI beschikbaar gestelde datasets een goed inzicht geven en het mogelijk maken verbanden te leggen.” Lees ook het interview met Rinne elders in dit LROI Magazine.

NB Sinds 2017 heeft de LROI 13 onderzoeksprojecten gefinancierd; van kortdurende projecten van 6 maanden tot gehele PhD onderzoeksprojecten. Dit heeft tot nu toe geleid tot 12 wetenschappelijke publicaties.