VOORWOORD

Geachte relatie, beste collega,

Aan het begin van een nieuw jaar blikken wij graag met u terug op 2020; in alle opzichten een bijzonder jaar. In dit online magazine ziet u wat 2020 opleverde aan uitkomsten, publicaties en data-aanvragen. We laten u ook andere bijzondere ontwikkelingen zien. En we geven alvast een inkijkje in het effect van de COVID-19-pandemie op het aantal prothese-ingrepen. Gelukkig kunnen we met onze data ook bijdragen aan onderzoek naar de gevolgen van de pandemie voor de orthopedie en de orthopedische patiënten. Zo draagt de LROI ook bij in crisistijd.

Heel veel zorgprofessionals hebben het afgelopen jaar een bijdrage geleverd aan de registratie van prothese-ingrepen. Dankzij die inzet zijn er inmiddels bijna 850.000 ingrepen geregistreerd. We komen zo steeds meer te weten over de gewrichtsprothesen die in Nederland geplaatst zijn. Zonder de nauwkeurigheid van al die mensen zou een compleetheid van 98% voor de heupingrepen en 99% voor de knie nooit haalbaar zijn. De registratie draagt bij aan de kwaliteit en veiligheid van prothese-ingrepen. Voor de orthopedie én voor de orthopedische patiënten is dat van essentieel belang! Namens het bestuur, de wetenschappelijke adviesraad en het bureau dank ik u heel hartelijk voor uw inzet en de prettige samenwerking! Wij wensen u een gezond 2021 toe en veel leesplezier!

Hartelijke groet, Prof. dr. Rob Nelissen, voorzitter LROI