3 nieuwe ontwikkelingen

Webinar LROI-data

voor kwaliteitsmonitoring

In het voorjaar organiseerde de NOV-Academy een webinar in samenwerking met de LROI. Het thema was LROI-data voor kwaliteitsmonitoring. Honderd NOV-leden schreven zich in. Ook nieuwsgierig? Bekijk de opnames:

Folder voor patiënten

De LROI en de NOV maakten een folder voor patiënten. Hierin staat informatie over de gegevens die opgeslagen worden bij het plaatsen, verwijderen of verwisselen van een gewrichtsprothese. Bij de folders hoort een baliedisplay. Ziekenhuizen en klinieken kunnen het informatiemateriaal bestellen bij de LROI.

Orthopedisch chirurgen, onderzoekers en externe instanties kunnen data aanvragen bij de LROI. Om deze aanvragen een zo groot mogelijke kans van slagen te geven, is het aanvraagformulier aangepast. Voor ieder onderdeel is gespecificeerd welke informatie beschreven moet zijn om door te gaan in de procedure voor een data-aanvraag.

Voor een goede data-aanvraag is het nodig om iets te weten over de methodologie voor verzameling en analyse van LROI-data. In twee documenten zijn de opbouw van de dataset, de meest gebruikte methoden en belangrijke aandachtspunten bij de analyse van LROI-data beschreven.