12 publicaties

met 12 conclusies voor de praktijk

De LROI stelt data beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek om de kwaliteit van de orthopedische zorg nóg meer te verbeteren. De conclusies gebruikt de orthopedie voor de klinische praktijk. 2020 leverde 12 LROI-publicaties op.

01

Gebruik van Statistical Process Control voor monitoring totale heup- en knieprothesen op ziekenhuisniveau: zijn slechtere uitkomsten eerder te detecteren dan met een funnelplot?

image

02

Geen verschil in kans op revisie totale heup en knieprothese binnen 1 jaar bij verschillende antibioticumprotocollen

image

03

Risico op vroege revisie totale knieprothese bij obesitas-patiënten

image

04

Vergelijkbare overleving van gecementeerde en ongecementeerde totale knieprothesen

image

05

Effect ziekenhuisvolume op kans op revisie van unicondylaire knieprothesen

image

06

Verschillende hersteltrajecten na primaire totale knieprothese

image

07

Kans op revisie na laterale en mediale unicondylaire knieprothese

image

08

Kans op sterfte en revisie bij gecementeerde en ongecementeerde kophalsprothesen na gebroken heup

image

09

Welke patiënten verbeteren het meest na een totale heupprothese? Invloed van patiëntkenmerken op PROMs na totale heupprothese

image

10

Laag revisiepercentage na totale heupprothese met dual mobility cup na heupfractuur

image

11

Vergelijken totale heupprothesen in LROI en NARA-register

image

12

Landelijke registers voor handoperaties

image