10

BIJDRAGEN AAN KWALITEIT

Hier gaat en staat de LROI voor:

01


De zorgaanbieders kunnen hun eigen uitkomsten benchmarken met andere zorgaanbieders. Zo kunnen zij aspecten detecteren om de kwaliteit te verbeteren.

02


De Procedure Uitkomstanalyse vergelijkt de uitkomsten van prothesen of zorgaanbieders met elkaar. Zo merken we prothesen of zorgaanbieders die buiten de normale range vallen eerder op. Na onderzoek wordt - zo nodig - het beleid aangepast.

03


De uitkomsten van de - inmiddels bijna 850.000 - prothese-ingrepen in de afgelopen 14 jaar zijn voor iedereen beschikbaar via www.lroi-rapportage.nl.

04


Als het nodig is, kunnen we gewrichtsprothesen traceren.

05


We meten het aantal revisie-ingrepen (heroperaties) dat nodig is; óók als dit gebeurt bij een andere zorgaanbieder.

06


We dragen bij aan de classificatie van gewrichtsprothesen. Orthopedisch chirurgen weten zo van welke prothesen een goede overleving is aangetoond.

07


In de afgelopen 5 jaar zijn 89 onderzoeken met LROI-data gestart en er verschenen 38 peer-reviewed publicaties met waardevolle conclusies voor de klinische praktijk.

08


We hebben de mogelijkheid om nested Randomized Controlled Trials te doen. Zo kan een onderzoek effectief gebruikmaken van (landelijke) data die al in het register zijn vastgelegd.

09


De hoogleraar LROI zet zich in voor het verbeteren van de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van het gebruik van gewrichtsprothesen in onderwijs en onderzoek.

10


De orthopedisch chirurgen kunnen gedetailleerde patiëntbrieven met informatie over de prothese uitdraaien. Deze voldoen aan de eis van de Medical Device Regulations (MDR). Daarmee hebben ook de patiënten informatie over de geplaatste prothese.