1 van de 13

WAR-leden

Christine Catlender is 1 van de 13 leden van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van de LROI. Zij vertelt over de functie van de WAR en haar rol als patiëntvertegenwoordiger.

Christine is gepensioneerd apotheker. Na een ernstig ski-ongeluk hield zij knie- en rugklachten, en werd dus zelf patiënt. Zij reageerde op een oproep van Patiëntenfederatie Nederland voor patiënten-beoordelaars van subsidie-aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek. Vier jaar geleden vroeg de patiëntenfederatie haar ook om als patiëntvertegenwoordiger zitting te nemen in de WAR. Zij had ervaring als patiënt en vanuit haar werk als apotheker ook kennis over wetenschappelijk onderzoek. De ideale combinatie!

Aanvragen beoordelen De LROI krijgt regelmatig data-aanvragen en subsidieaanvragen voor wetenschappelijk onderzoek. De WAR komt vier keer per jaar bijeen om die te beoordelen. Vanuit verschillende werkvelden denken de leden mee. Orthopeden, epidemiologen, een jurist, een biomechanisch ingenieur en statistici. De centrale vragen zijn altijd: wat willen de onderzoekers met de LROI-data, wat levert het onderzoek op en waar gaat het subsidiegeld naartoe? Christine denkt mee vanuit het belang voor de patiënten. Bijvoorbeeld: is het onderzoek relevant voor de patiënten en levert het verbeterpunten op voor hen? Zorgvuldig afwegen Het is elke keer weer een eye-opener voor Christine wat er allemaal onderzocht wordt. Zij vertelt: “Kwaliteit van leven, de behandelduur, het aantal her-operaties, kostenbesparing etcetera. Ik probeer altijd te denken alsof ik een patiënt ben. Zijn er genoeg behandelkeuzes? Is er voldoende

bekend over de behandeling? En welke positieve en negatieve aspecten kleven er aan het onderzoek? Mijn bevindingen leggen we naast die van de andere WAR-leden, en dan komen we tot een oordeel. We accepteren de aanvraag, wijzen het af, of we vragen meer informatie aan. Als we een aanvraag accepteren, buigt het LROI-bestuur zich erover. Na definitieve goedkeuring stelt de LROI data beschikbaar en voor subsidieaanvragen ook geld. We wegen dat samen zorgvuldig af.”

Gezichtspunten van de patiënt Inmiddels heeft Christine al heel wat vergaderingen meegedraaid. Zij krijgt op deze manier veel mee van het wetenschappelijk onderzoek orthopedie. “Ik zie bij de orthopeden oog voor het eigen handelen en het verbeteren van de werkwijze als dat nodig is. Ook zie ik veel internationale samenwerking. Ik ervaar dat het belang van de patiënt steeds belangrijker wordt. En ik voel me als patiënt serieus genomen. Wat mij betreft liggen er nog kansen om de patiënten ook te betrekken bij het onderzoek; mee laten denken over het onderzoek dat wordt opgezet.” Christine is blij dat zij lid is van de WAR. “Het is heel waardevol en ik heb veel inzicht gekregen in onderzoek. Ik heb geleerd dat er heel veel bij komt kijken om tot resultaten te komen. Wat ik bijzonder vind, is dat de meeste onderzoekers wetenschappelijk onderzoek doen náást hun gewone werk als orthopeed. Altijd met hetzelfde doel voor ogen: de orthopedische zorg nóg meer verbeteren.”

Patiëntenfederatie Nederland

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)